Secernere, (lat.), afsondre; udskille; jf. sekret.