Secernere er et latinsk ord for afsondre eller udskille. Jf. sekret.