Secans, (lat. 'skærende', præs.part. af secare 'skære'), sec, den reciprokke trigonometriske funktion til cosinus, sec(x) = 1/cos(x).