Sebedejesten, (efter Bibelens Zebedæus, hvis sønner kaldtes tordensønnerne), forstenet søpindsvin (brugt i overtroen som værn mod torden).