Sebastokrator, (gr., af sebastos og afledn. af kratos 'magt'), byzantinsk titel indført af Alexios 1. I rang lå den lige under medkejser og blev normalt kun brugt for kejserlige prinser. Titlen, der anvendtes i Det Byzantinske Rige indtil slutningen af 1300-t., brugtes også i Bulgarien i 1200- og 1300-t.