Seance, (af fr. séance 'møde, forestilling'), spiritistmøde omkring et medium, der hævdes at kunne fungere som deltagernes bindeled til åndeverdenen og at kunne formidle budskaber fra denne, fx gennem (trance)tale eller automatskrift. En seance kan undertiden ledsages af fysiske fænomener såsom borddans, særlige lyde eller tilsynekomst af ting eller skikkelser. Se spiritisme.