Scriboman, (af lat. scribere skrive + gr. -man), skrivegal.