Scorie, cinders, kraftigt opblæret lava eller tefra. I første tilfælde er der tale om krakelering og opblæring af overfladen af en størknende lavastrøm, i det andet om eksplosiv fragmentering og opblæring af lavadråber udslynget af et vulkansk krater.