Scordatura, omstemning af en eller flere strenge på strengeinstrumenter mhp. at forenkle spilleteknikken eller at opnå specielle klangvirkninger.