Scilicet, sc., scil., (lat., af scire licet man har lov at vide), underforstået; nemlig.