Schizotriki, (af gr. schizein kløve, spalte + thriks hår), spaltning af hårene.