Scene, (via lat. scaena fra gr. skene 'telt, skur'), i antikken en bygning som baggrund for spillepladsen, siden selve spilleområdet på et teater eller ensbetydende med teater, jf. nationalscene. Dramatikkens akter underopdeles i scener, normalt bestemt af skift i sammensætningen af de tilstedeværende personer, en praksis, der udvikledes i renæssancen. Der opereres endvidere med typer af dramatiske optrin som hovedscene, dødsscene og massescene. På film er en scene et kort forløb, der oftest udspiller sig på samme lokalitet og har de samme medvirkende. Se også indstilling og sekvens.