Scenario, manuskript til teaterstykke, der angiver sceneskift, personers placering på scenen etc. Bruges i psykologien om den indre scene; forløb af forestillingsbilleder. Også forestillinger om en situation i fremtiden.