Sceatta, (af oldeng. sceat 'mønt', samme ord som da. skat), lille, tyk sølvmønt, præget i Sydengland og York samt i Friesland fra ca. 680 til ca. 760. Mønterne har været ganske udbredt og antyder en form for møntøkonomi i Nordvesteuropa. I Ribe er der fundet knap 150 sceattas, specielt af en enkelt type, den såkaldte Wodan/monster-type. Man har derfor ment, at der også i Ribe kan have været præget sceattas fra ca. 720.