Scattereffekt, (eng. scatter sprede + lat. effekt), spredning af ultra- og mikrobølger ud over det område, der dækkes ved direkte stråling.