Scanning-tunnelmikroskop, scannende tunnelmikroskop, STM, rastertunnelmikroskop, mikroskop, hvis virkemåde er baseret på måling af en elektrisk strøm, tunnelstrømmen, der løber mellem en spids, ledende metalnål (normalt af wolfram) og en prøves overflade, når afstanden mellem overfladen og nålen er mindre end 1 nm. Tunnelstrømmen varierer eksponentielt med afstanden, og ved at lade nålen scanne hen over overfladen og samtidig måle strømmen optages et topografisk billede af overfladen. G. Binnig og H. Rohrer fik nobelprisen i fysik i 1986 for opfindelsen af STM, der er det første instrument, der afbilder metallers og halvlederes overflader med så høj opløsning, at de enkelte atomer kan ses.