Scanne, (eng. scan, af lat. scandere bestige), afsøge; scanner.