Savværk. Forskellige savværksmaskiner. Maskinerne er stationære, mens tømmerstokkene glider på rullebaner eller lignende.

.

Savværk, virksomhed, som maskinelt opskærer råtræ til tømmer, planker, brædder, lægter og specialemner. Det opskårne træ leveres til bygningsindustri, møbelindustri og andre træindustrielle formål. Savværker er ofte specialiseret til opskæring af enten nåletræ eller løvtræ og karakteriseres tillige efter, hvilke savtyper der anvendes.

Nåletræssavværker

anvendte tidligere almindeligvis rammesave. En rammesav har flere klinger opspændt vertikalt ved siden af hinanden i en ramme, som vha. en krumtap og en plejlstang bevæges op og ned. Tømmerstokken (stammen) føres af fremtræksvalser vandret gennem rammen. Ofte anvendes to rammer efter hinanden, idet den første, kantrammen, giver tømmerstokken to parallelle snit, hvorefter den således kantede stok drejes 90° om længdeaksen og på en transportør føres videre til den anden ramme, delerammen, hvor stokken skæres op i planker og brædder. Rammesave har stor skærenøjagtighed, men er mindre egnede til specifikationsskæring.

På mange savværker anvendes i dag tømmerrundsav og blokbåndsav. En tømmerrundsav har en cirkulær klinge. Tømmerstokken placeres på en rullebane og føres på langs mod klingen, der skærer et snit ad gangen. Efter det første snit føres bord og tømmerstok retur, og stokken drejes 90° om længdeaksen, så den hviler på den første snitflade. Næste snit udføres nu vinkelret på det første.

Opskæring til fireskåret tømmer kan færdiggøres på tømmerrundsaven, men hvis stokken skal opskæres til planker, brædder og lægter, foretages ofte kun de to første snit på denne sav, mens den videre opskæring sker med split- eller kløvrundsave, hvis klinger er af mindre diameter, og hvor der anvendes større fremføringshastighed. Disse save har ligesom tømmerrundsaven en indstillelig lodret anlægsflade (et "land") og lodretstillede fremtræksvalser, som automatisk trækker træet gennem saven.

Blokbåndsaven har klingen udformet som et endeløst bånd, der løber vertikalt eller horisontalt omkring to hjul. Kævlen fastspændes på en blokvogn, der er uafhængig af selve saven. Vognen fører kævlen frem mod klingen, hvor planker skæres fra. Ved første og sidste snit fremkommer skaller eller "udskær".

Splitsave anvendes til opskæring af halvrunde skaller fra stammens ydersider. Skallerne kan kantskæres på et kantværk, der er en rundsav med to klinger på samme aksel, hvoraf den ene er fast, mens den anden er flytbar på akslen.

Afkortning af emner på længde foregår vha. afkorter- eller kapsave, der er rundsave med tværskæringstanding. Da nåletræsstammer har en ret ensartet karakter, er det til en vis grad muligt at automatisere opskæring af nåletræ.

En række hjælpemaskiner kan forenkle automatiseringen. En blokreduceringsmaskine kan afhugge skaller på to modstående sider af en stamme samtidig. Den består af to keglestubformede, roterende skiver med keglestubbenes plane topflader mod hinanden. Fladerne er forsynet med huggestål, og når stammen føres mellem skiverne, hugges sideudbyttet (skallerne) til flis. En cylinderreduceringsmaskine kan ændre stammens oprindelige kegleform til en cylinder, som forenkler den efterfølgende opskæring. Profileringsmaskiner profilerer stammen, hvorefter bånd- eller rundsave afskærer de emner i form af planker, brædder eller lægter, som profileringen er indstillet til.

Løvtræssavværker

har en uensartet produktion pga. løvtrækævlers store variation i træart, form, dimension og kvalitet samt anvendelsesområde for de savskårne emner. Savtyperne vil derfor også være forskellige, om end hovedsaven oftest vil være en blokbåndsav. Hvis planker ikke sælges videre som blokvare, kappes de på ønsket længde og udsplittes i rette eller faconskårne emner. Hertil anvendes afkorterrundsave, båndsave eller splitsave. En multisav er en speciel splitrundsav med 10-12 rundsavsklinger monteret på samme aksel.

De nyeste savtyper, som kan skære træ uden spåntab, anvender vibrerende knive, laserstråler eller højtryksvandstråler.

Savværker i Danmark

Trælastproduktion gik i 1500-t. over fra at være håndværk til at blive industri, dog i lille skala. Drivkraften var vandkraft, hvor det var muligt, ellers håndkraft eller hesterundgang. Senere kom dampmaskinen, og i dag drives savværker elektrisk. Som i andre brancher er udviklingen gået fra mange små savværker til færre og større. I 1960 var der ca. 700 savværker i Danmark, i dag (2007) er der ca. 50 tilbage, som dog opskærer betydelig mere træ end nogensinde tidligere.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig