Satureret, (se saturere), inden for politologi økonomisk mættet, med fornøden adgang til råstoffer.