Sats, (af ty. Satz, afledt af setzen 'sætte', egl. 'hvad der er sat sammen'), inden for musik dels selvstændig, afrundet del af en cyklisk komposition; den klassiske symfoni består fx af fire satser med hver sin satsbetegnelse, som kan være karakter- eller tempoangivelse; dels den skrivemåde, der er anvendt i et musikstykke, fx homofon eller polyfon sats, streng eller fri sats, vokal eller instrumental sats.