Satirisere, (se satire), øve latterliggørende kritik.