Satemsprog er en østlig gruppe af indoeuropæiske sprog omfattende albansk, armensk, baltoslavisk og indoiransk. Se kentum- og satemsprog.