Satellitstater, (af lat. satellit + stat), mindre lande, der omgiver en stormagt og står i afhængighedsforhold til den.