Satellitkommunikation (Tekniske forhold - Accessystemer), Den mest effektive udnyttelse af satellitkapaciteten i et netværk, hvor mange stationer skal have adgang (access) på samme tid, opnås med TDMA (eng. Time Division Multiple Access), hvor hver station sender og modtager sine bit i bestemte synkroniserede og ikke-overlappende tidsintervaller (timeslots). Et netværk kan også benytte CDMA (eng. Code Division Multiple Access), hvor hver station sender og modtager sine bit i bestemte ortogonale koder. Simplere systemer anvender FDMA (eng. Frequency Division Multiple Access), hvor hver station sender og modtager i bestemte ikke-overlappende frekvensbånd. Netværk, hvor en terminal får tildelt kapacitet efter behov, benytter DAMA (eng. Demand Assignment Multiple Access).