Satellitkommunikation (Jordstationer), De første jordstationer benyttede meget store parabolantenner (32 m diameter eller større) og støjsvage forstærkere, der var kølet med flydende kvælstof. Udviklingen med højere satelliteffekt, spotbeam-antenner, støjsvag forstærkerteknik og digital signalbehandling har reduceret størrelsen af jordantenner. I det faste, globale telenet indgår standardiserede jordstationer med antenner fra 16 m ned til 0,6 m diameter. En lille jordstation benævnes VSAT (eng. Very Small Aperture Terminal). Den tekniske udvikling har endvidere gjort det muligt at anvende mobilt udstyr på størrelse med en mobiltelefon.