Sarvastivada, (af sanskrit sarvāstivāda 'læren om alt, der eksisterer), heterodoks hinayana-skole. Sarvastivada-skolens tilhængere udskilte sig fra det gamle munkesamfund, theravada-skolen, et par hundrede år f.Kr. Den var en af de tidligste heterodokse hinayana-skoler, hvis synspunkter var medvirkende til dannelsen af den senere store buddhistiske retning mahayana. Ifølge skolen er de elementer (dharma), der ligger til grund for fænomenernes verden, altid til stede i latent form, men de manifesterer sig kun under visse betingelser. De har ikke kun momentan eksistens, således som theravada-skolens tilhængere hævder.