Sargassotang, Sargassum, brunalgeslægt med op til 200 arter, fortrinsvis i subtropiske og tropiske havområder. Slægten er karakteriseret ved trinde, op til 2 m lange skud med kortskud, hvoraf nogle er bladagtige, mens andre bærer flydeblærer. Nogle få arter er løstliggende, fx i Sargassohavet. Butblæret sargassotang, Sargassum muticum, blev introduceret via import af østers fra Japan til Englands sydkyst i 1971. I 1984 blev den fundet i den vestlige del af Limfjorden, hvorfra den siden har bredt sig langt ind i Kattegat.