Saprogen, (af gr. sapros rådden + -gen), forrådnelsesfremkaldende.