saprobiesystem

Saprobiesystem, metode, der fra begyndelsen af 1900-t. er anvendt til at vurdere forureningstilstande i europæiske vandløb, som er påvirket af spildevand med organisk stof, fx fra husholdninger.

Faktaboks

etymologi:
Ordet saprobie kommer af græsk sapros 'rådden' og bios 'liv'.

Metoden bygger på, i hvilken grad vandløbsdyr kan tåle, at spildevandets organiske stof påvirker livsbetingelserne i vandløbet, fx iltindhold og bundforhold. I begyndelsen inddrog man ofte alger, ciliater og andre encellede dyr, men senere har man de fleste steder udelukkende benyttet insekter og andre hvirvelløse dyr, som er lettere at bestemme.

Der opereres med fire forureningsgrader: Det rene (oligosaprobe) vandløb har forureningsgraden 1, det mest forurenede (polysaprobe) har graden 4. Hver art tillægges en saprobieværdi og en indikatorværdi baseret på deres evne til at tåle forureningen. Ud fra forekomsten af smådyr i vandløbet og deres værdier kan man beregne forureningsgraden. De metoder, der benyttes i Danmark, bygger på saprobiesystemet, men er tilpasset de danske erfaringer og naturforhold, se forureningsbedømmelse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig