Sansetærskel, den minimumsstyrke, varighed og udstrækning, en påvirkning (et sansestimulus) må have for at kunne opfattes eller for at føre til en målelig aktivering af sanseorganet. Den absolutte følsomhed angives som det svageste stimulus, der kan opfattes. Desuden bestemmes ofte en forskelstærskel, som angiver, hvor meget to stimuli skal afvige fra hinanden mht. afstand i tid, sted eller intensitet for at blive opfattet som forskellige.