Sans phrase er et fransk ord for rent ud eller uden omsvøb.