Sanktionere, (se sanktion), godkende; stadfæste; bekræfte.