Sanitær, (fr. sanitaire, af lat. sanitas sundhed), vedr. sundhed; vedr. personlig og kollektiv hygiejne.