Sangerknude, nodulus laryngis, knude på kanten af stemmelæben opstået pga. stemmemisbrug. Sangerknuder opstår på det sted, hvor de to stemmelæber berører hinanden kraftigst under stemmedannelsen, og forekommer næsten altid symmetrisk på begge stemmelæber. Sangerknuder ses ofte hos børn og andre, der bruger deres stemme uhensigtsmæssigt. Man ser dem derfor sjældent hos skolede sangere. Knuderne er godartede og behandles ofte af talepædagoger, men der kan undertiden være behov for kirurgisk fjernelse.