Sandsynlighedspapir, specialpapir (lignende fx millimeterpapir og logaritmepapir), som benyttes til tegning af et probitdiagram (fraktildiagram). Diagrammet bruges til kontrol af, om et givet talsæt kan antages at stamme fra en normalfordeling. Den lodrette akse på sandsynlighedspapiret er transformeret på en sådan måde, at man ved indtegning af normalfordelingens fordelingsfunktion får en ret linje. Ved indtegning af den empiriske fordelingsfunktion for et normalfordelt talsæt vil man derfor også få et lineært forløb, på nær tilfældig variation.