Sandsynlighed, det fundamentale begreb i sandsynlighedsregning. Ved sandsynligheden for en hændelse forstås i almindelighed den hyppighed, hvormed hændelsen indtræffer, når det forsøg, hændelsen er knyttet til, gentages mange gange. Når man fx siger, at "sandsynligheden for plat er 1/2", mener man, at hvis en mønt kastes mange gange, vil ca. halvdelen af kastene resultere i udfaldet plat. I sandsynlighedsregning formaliseres begrebet.