Sandhedsværdi, i klassisk logik har enhver dom en bestemt sandhedsværdi, idet den enten er sand eller falsk (bivalensprincippet). Imidlertid er der udviklet flere logiske systemer, der bryder med bivalensprincippet. I polyvalent logik arbejdes der således med mere end to sandhedsværdier (normalt tre eller uendelig mange), mens intuitionistisk logik arbejder med to sandhedsværdier, men til gengæld afviser, at enhver sætning kan tilskrives en sandhedsværdi.