Sandhedstabel, grafisk fremstilling, der i den moderne logik angiver de sandhedsværdier, der opstår, når domme sammensættes i domsforbindelser vha. logiske konstanter. Se udsagn.