Sandhedsfunktion, inden for logik dom, hvori der indgår en anden eller flere andre domme; sandhedsværdien bestemmes af de indgående dommes sandhedsværdi. Hvis 'p' og 'q' er to domme, er fx 'p og q' en sandhedsfunktion, som er sand, hvis begge de indeholdte udsagn er sande, og i alle andre tilfælde er falsk. Se udsagn.