Sandhedsformaning, inden for retsplejen dommerens formaning til parter i borgerlige sager og vidner i alle retssager, inden de afgiver forklaring i retten, om pligten til at tale sandhed og strafansvaret for falsk forklaring for retten.