Sandflugt, proces, hvor vinden omlejrer overfladens fineste partikler, se jordfygning.