Sand soltid, tiden regnet efter Solens faktiske bevægelse over himlen. Klokkeslættet efter sand soltid er defineret som Solens timevinkel + 12 h (før 1925 dog som Solens timevinkel). Et sandt soldøgn er dermed tidsrummet mellem to på hinanden følgende nedre kulminationer (under horisonten mod nord) af Solen. Soldøgnet er uanvendeligt som praktisk tidsmål, bl.a. fordi Solen bevæger sig ujævnt i sin tilsyneladende bane (ekliptika); således er tidsrummet fra forårsjævndøgn til efterårsjævndøgn mere end 186 dage, mens det andet halvår gennemløbes på knap 179 dage, skønt de to buer begge er 180°. For at undgå, at døgnet er kortere om sommeren end om vinteren, regnes tiden i stedet efter en middelsol. Forskellen mellem den sande soltid og middelsoltiden kaldes tidsækvationen eller tidsjævningen; den kan højst være ca. ±16 minutter. Forskellen er størst i midten af februar, hvor den sande sol er bagefter, og sidst i oktober, hvor den sande sol er foran.