Sanctitas, (lat., af sanctus hellig), titel, især til paven hellighed.