Sanctissime pater, (lat.), tiltale til paven helligste fader.