Sanæ mentis er et latinsk udtryk for ved sund forstand.