Samsara, (af sanskrit saṃsāra 'gennemgang, kredsløb'), centralt begreb i indisk religion og filosofi. Samsara betegner individets fødsel, død og genfødsel i én uendelighed. Årsagen til dette kredsløb er menneskets handlinger. Målet for både hinduer, buddhister og jainaer er frigørelse fra denne evige vandring fra eksistens til eksistens. De anviser forskellige veje til frelse, fx erkendelse eller gudhengivenhed. Se også karma.