Samoansk betyder ‘som vedrører Samoa’ eller ‘som vedrører samoanere’.