Samlingsregering, særlig form for flertalsregering, som omfatter alle partier af betydning i folkerepræsentationen. I de fleste lande anvendes en samlingsregering kun, når truende omstændigheder gør det nødvendigt, fx under krige eller økonomiske kriser. I Schweiz anvendes dog en form for permanent samlingsregering, idet partierne er repræsenteret efter deres styrke i Forbundsforsamlingen. Se også konventsystem.