Samkøring, computerkørsel, hvor data fra registre i databaser, der ellers er adskilte, sammenlignes eller sammenholdes for at kontrollere, om de stemmer overens, eller for at uddrage nye oplysninger.