Samfundskontrakt, samfundspagt, hypotetisk politisk aftale indgået mellem frie og rationelle individer mhp. opnåelse af bl.a. social orden. Tanken kendes siden antikken og findes bl.a. hos Thomas Hobbes og Jean-Jacques Rousseau.